Urlop macierzyński - najważniejsze informacje

Urlop macierzyński - najważniejsze informacje

Redakcja

2016-09-30

brak komentarzy

Początkowe miesiące po urodzeniu to okres szczególnie istotny dla ciebie oraz potomka. Jesteś wówczas swojemu dziecku dość niezbędna, wprost nieodzowna. Kodeks pracy to przewidział.

Urlop macierzyński przy umowie o pracę

Przysługuje ci płatny urlop macierzyński. Jego długość jest zależna od tego, które to potomek (patrz ramka). Nawet 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego możesz (ale nie trzeba) użyć bezpośrednio przed porodem. Jeżeli z owej szansy nie czerpiesz zyski, za pierwszy raz urlopu sądzi się dzień wydania na świat. W trakcie tego urlopu otrzymujesz zasiłek macierzyński w poziomie 100 procent twojego przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Prosto po macierzyńskim możesz wziąć przysługujacy ci urlop wypoczynkowy. Pracodawca przejawia obowiązek go udzielić.
Jeżeli czerpiesz zyski z urlopu macierzyńskiego bezpośrednio przed porodem, należy swojemu pracodawcy dać zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie wydania na świat. Na owej bazie otrzymasz przysługujący ci zasiłek. Gdy zaś urlop zaczynasz zaledwie w dniu wydania na świat, do wypłaty zasiłku wymagany okazuje się odpis aktu narodzenia potomka i oświadczenie, czy to jest twoje początkowe dziecko, czy następne.
Urlopu macierzyńskiego nie możesz zredukować, by wrócić uprzednio do obowiązkach. Możesz zaś rozpisać się nim z ojcem potomka, ale zaledwie po upływie 1miesiąca – wówczas pozostałą partię urlopu bierze tata potomka, jeżeli posiada uprawnienia (a więc jest ubezpieczony). Jemu również powinno być wypłacany zasiłek macierzyński, wyliczany według tych samych reguł (wiadomo, w odniesieniu do jego wynagrodzenia).

Pracodawca nie może zwolnić ludzi będący na urlopie macierzyńskim. Przestajesz okazać się zatrudnionym wyłącznie w razie likwidacji lub upadłości twojego zakładu pracy. Ale choćby wówczas przysługuje ci zasiłek macierzyński (jest wypłacany za czas odpowiadający elementy urlopu macierzyńskiego, która wypada po rozwiązaniu).

Zasiłek przysługuje również a wtedy, gdy posiadasz umowę o pracę na moment określony (znacznie dłuższy aniżeli 1 miesiąc), ale tu jest warunek – w dniu wygaśnięcia umowy ciąża musi przebiegać nawet 3 miesiące. Wówczas umowa zostaje przedłużona do okresu wydania na świat oraz otrzymasz zasiłek macierzyński (choć nie posiadasz bezzwłocznie prawa do urlopu).


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

Dziecko