Prawa i przywileje samotnych matek

Prawa i przywileje samotnych matek

Redakcja

2016-09-30

brak komentarzy

To, że pozostaniesz osobiście zajmować się własne potomka, nie znaczy, że jesteś pozostawiona na pastwę losu. Twoja nietypowa pozycja przynosi ci pewne prawa i prerogatywy. Co ci się zaleca się jako samotnej matce?

Samotna matka: alimenty

Możesz o nie wystąpić do sądu rodzinnego. Pozew taki składa się w sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym oraz dla nieletnich, odpowiednim dla miejsca zameldowania. Jako osoba dochodząca alimentów jesteś ustawowo zwolniona z kosztów sądowych. W zawiadomieniu powinny pojawić się informacje na temat: poziomie dochodzonej kwoty, powody złożenia pozwu, potrzeb pieniężnych zobowiązanego do płacenia alimentów (wykonywanego zawodu, zdarzeń majątkowej, kwalifikacji). Do druku tego dołączasz: odpisy pozwu dla dowolnej ze stron, odpisy aktów stanu cywilnego, wszystkie dokumenty, które potwierdzić pozwalają to, co napisałaś w zawiadomieniu. Pozew wraz z załączeniem składa się w biurze podawczym sądu lub wysyła pocztą, listem poleconym. Sąd zawiadamia strony o miejscu oraz terminie rozprawy. Pozwanego zobowiązuje zaś do złożenia dokumentu o poziomie wynagrodzenia.

Samotna matka: porada fiansowa

Becikowe - w poziomie 1000 zł - jednorazowy dodatek z tytułu narodzenia potomka - przysługuje ci nieważne od wynagrodzenia.

Jeżeli ojciec twego potomka nie żyje lub okazuje się obcy (a więc nie trzeba dochodzić alimentów), a twoje dochody nie przewyższają 504 zł netto na osobę (lub 583 zł w wypadku, gdy twoje potomka okaże się niepełnosprawne), przysługuje ci zasiłek dla samotnie zajmujących się potomek: 170 zł na miesiąc na jedno potomka, ale nie dużo więcej aniżeli 340 zł na całościowe pociechy (jeżeli potomka ma orzeczenie o niepełnosprawności, kwotę co więcej powiększa się o 80 zł na potomka oraz nie dużo więcej aniżeli o 160 zł na wszelkie pociech). Jeżeli zaś dochód w poprzednich pokoleniach nie przekracza 252 zł na osobę (291,5 zł w kwestii potomka z orzeczeniem o niepełnosprawności), kwotę co więcej powiększa się o 50 zł na potomka, nie dużo więcej i tak aniżeli o 100 zł na całościowe pociechy.


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

Dziecko